DET ER STRESSENDE AT GÅ I INSTITUTION

NynneOm barnets psykologiKommentar

Som skrevet igår, så gad jeg godt at vide om børn bliver stressede af at gå i institution. En del forskere har undersøgt lige præcis det ved at måle niveauet af stresshormonet kortisol i blodet. Stresshormonet øges når et individ står overfor noget fysisk eller følelsesmæssigt udfordrende. Det måles mest effektivt i blodet eller fra sved.
Man ved at et vedvarende for højt kortisolniveau hos børn kan føre til svækket immunforsvar, psykiske og kognitive vanskeligheder, samt dårligere stresstolerance senere i livet.
Det normale kortisoludskillelsesmønster er, at kortisolniveauet er højest om morgen og falder i løbet af dagen. Der er dog studier der tyder på, at det ikke fungerer sådan for børn, der går i institution.
STUDIER AF KORTISOLUDSKILLELSE HOS BØRN I INSTITUTION
  • Forskere ved University of Cambridge lavede et studie af vuggestuebørn i alderen 11-18 måneder, hvor de fandt at det var stærkt stressende for børnene at starte i vuggestue. Ved aflevering var kortisolniveauet hos en del af børnene forhøjet med 75% til 100%. De fandt ud af at børnene i løbet af de første ni dage væk fra moderen havde fordoblet kortisolniveau, sammenlignet med når barnet var sammen med moderen. Fem måneder efter vuggestuestart fandt forskerne, at barnets kortisolniveau stadig var forhøjet sammenlignet med før vuggestuestart – og det selvom barnet ikke umiddelbart viste tegn på stress.
  • Der er skrevet en oversigtsartikel, hvor man har samlet de studier, der i 2006 havde undersøgt sammenhænge mellem kortisoludskillelse og institutionsliv. I fire ud af de syv studier fandt man stor forskel på niveauet af kortisol hos barnet i institution, sammenlignet med når barnet var hjemme. I hjemmet var niveauet uændret eller faldende i løbet af dagen, hvilket, som nævnt ovenfor, er det normale kortisoludskillelsesmønster hos mennesket. For børnene i institution steg det i løbet af dagen. I de øvrige tre studier blev der ikke fundet forskelle i kortisoludskillelse hos barnet i institution, sammenlignet med når barnet var hjemme. Det blev dog påpeget, at man i to af de tre studier, der ikke havde vist nogen forskelle, havde målt kortisol i urinprøver, fremfor i spytprøver, hvilket anses for at være mere upræcist.
  • Den danske forsker Ole Henrik Hansen lavede et lignende studie, som heller ikke viste nogen forskel. Han undersøgte kortisoludskillelse i børnene hår. En metode, som efterfølgende blev kritiseret.
  • Der er fornyligt lavet et norsk studie af udskillelse af stresshormonet hos børn i institution. Her fandt man også at kortisolniveauet steg i løbet af dagen når barnet var i institution, hvorimod det faldt når barnet havde hjemmedage.
Det er centralt for alle studierne, at niveauet af kortisol hos børnene hænger sammen med antal timer de tilbringer i institution. I det norske studie forklares det ved, at barnet har en grænse for hvor længe det følelsesmæssigt kan håndtere fraværet af forældrene og det at være sammen med så mange andre børn og vokse.
Jeg har dykket lidt dybere ned i om der egentlig er nogen der ved noget om skadevirkninger af et stresset barneliv. Og det må blive en anden gang.
Hængepartier: Har opdaget, at jeg har sagt at jeg ville gøre en del ting, som jeg ikke har fået gjort her på bloggen. Og ja, også i virkeligheden. Fik en klage over at jeg ikke havde fået lagt det OOTD- billede op, som jeg lovede her. Sorry. Der var en der nåede at kaste noget torsk op udover det, inden jeg fik foreviget min farverige påklædning. Som plaster på såret, kommer her et Face of The Evening (FOTE).

Kilder:
 – https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2017/sma-barn-med-lange-dager-har-et-hoyere-stressniva-i-barnehagen-enn-hjemme/
 – http://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(10)00675-6.pdf
 – ‘Transition to Child Care: Associations With Infant-Mother Attachment, Infant Negative Emotion, and Cortisol Elevations’ by Lieselotte Ahnert, Megan R. Gunnar, Michael E. Lamb, and Martina.
 – Children’s elevated cortisol levels at daycare: A review and meta-analysis’ by Harriet J. Vermeer, ,Marinus H. van IJzendoorn.
 – ‘Children’s experience of activities and participation and their subjective well-being in Norwegian early childhood education and care institutions’ by Sandseter, E. B. H., & Seland, M.

Én kommentar på “DET ER STRESSENDE AT GÅ I INSTITUTION”

  1. Pingback: Hjemmepasning vs. institution | Mit Moderhjerte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *